English version

 

Obiective si activitati

 • sustinerea, organizarea si desfasurarea de activitati pentru îmbunatatirea calitatii vietii, inclusiv sprijinirea initiativelor legislative care au ca scop crearea cadrului necesar dezvoltarii economice, politice, sociale si culturale;
 • identificarea problemelor la nivel local, regional si national si proiectarea de solutii în parteneriat cu actori din sectorul public si privat;
 • încurajarea initiativelor publice si private menite sa asigure dezvoltarea comunitatii, realizarea coeziunii sociale la nivelul acesteia;
 • realizarea de programe pentru dezvoltarea durabila a localitatilor, protejarea mediului si popularizarea potentialului uman si material al României;
 • organizarea si participarea la actiuni de educatie specifica si promovare a principiilor de dezvoltare durabila;
 • elaborarea de strategii de dezvoltare economica, politica sociala si culturala si avansarea acestora la nivelul autoritatilor publice competente;
 • promovarea de activitati care vizeaza diminuarea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala dintre România si media dezvoltarii statelor membre ale Uniunii Europene;
 • lansarea de programe pentru cresterea nivelului de educatie si de pregatire a capitalului uman, inclusiv prin promovarea formarii profesionale pentru diminuarea lipsei de competente profesionale din România;
 • popularizarea conceptului de educatie permanenta si învatare pe tot parcursul vietii în concordanta cu cerintele pietei muncii si asigurarea participarii crescute pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva;
 • elaborarea, în mod individual sau în parteneriat cu alte entitati nationale si internationale, publice sau private, de stagii de pregatire si programe de formare în concordanta cu cerintele economiei de piata;
 • promovarea drepturilor omului si a egalitatii de sanse;
 • lansarea si participarea la activitati de advocacy si educatie publica, prin încurajarea exprimarii opiniei, participarii la decizia publica si initiativei în rândul cetatenilor, într-un mediu multidisciplinar, cu impact atât la nivel local, cât si european;
 • informarea cetatenilor cu privire la evolutiile politice, economice si sociale la nivel national si european si a implicatiilor acestora pe termen mediu si lung;
 • promovarea ideilor si valorilor europene comune la nivel national si international, sustinerea dezvoltarii institutiilor democratice, a statului de drept si a guvernarii eficiente;
 • consolidarea stabilitatii si securitatii nationale si internationale prin identificarea metodelor de asigurare a securitatii, de prevenire a conflictelor si combatere a riscurilor;
 • propagarea culturii de securitate în rândul cetatenilor si încurajarea implicarii acestora în garantarea unui climat de siguranta;
 • elaborarea de studii si cercetari, implementarea de programe si proiecte, organizarea si participarea la conferinte, seminarii sau alte forme de dezbatere, cu caracter national si international, în tara si în strainatate;
 • participarea la proiecte si programe nationale si internationale care sustin obiectivele Asociatiei, inclusiv crearea de parteneriate si alte forme de cooperare cu alte institutii sau organizatii, publice sau private, la nivel national si international;
 • oferirea de consultanta, expertiza, analize si recomandari în domeniile de competenta tuturor entitatilor publice sau private solicitante.
© Copyright
ADDRESS – 2009
 
Home | Parteneri | Contact | Forum | Donate 2% | Proiecte | Voluntariat |